Jezus Zal Voorzien

       ……waar Gods liefde mensen in beweging zet …...

Welkom op onze website!

Stichting “ Jezus zal voorzien” De stichting ‘Jezus zal voorzien’ heeft de visie om aan de mensheid te tonen hoe God, door het offer van zijn Zoon, in elke nood heeft voorzien. 
Wij zijn een groep christenen die, bewogen door de liefde van God, de mens in nood wil helpen op welk terrein van hun leven dan ook.

 

Wij verzorgen kerkdiensten, concerten, conferenties en jeugddiensten. In de nabije toekomst gaan we samenkomsten houden in verschilende plaatselijke gemeenten. We willen daarnaast ook redding, genezing en bevrijdingsconferenties gaan houden.

 

Jezus is gekomen om de mensheid te helen naar geest, ziel en lichaam. 

 

Sinds kort heeft de stichting ook een boekwinkel met christelijke lectuur, muziek en Israël producten. Voor meer info kun u surfen naar Bijbelshop "J.Z.V.


 

We zijn ontzettend blij met deze evangelische boekwinkel waardoor het Woord van God verspreid wordt op een onbevangen manier.

 

Wij willen er ook zijn voor mensen die een praktische nood in hun leven hebben waarvoor ze zich misschien schamen. In Nederland is er heel veel stille armoede en eenzaamheid. Wij willen samen met deze mensen zoeken naar een oplossing voor hun probleem.

 

Misschien bent u benieuwd geworden naar onze activiteiten of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u contact met ons opnemen door het contact formulier van deze site in te vullen.

 

De Heer zegene u rijkelijk met zijn genade.


 

Hier vindt u alle nieuws en informatie over onze organisatie, onze missie en onze activiteiten. 

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

In onze fotogalerij kunt u onze leden aan het werk zien. 

Word ook lid!